Det finns förstås fördelar och nackdelar med att dela sitt hem med en eller flera katter. För de flesta kattägare kan det vara svårt att tänka sig ett liv utan katt. Många vittnar om hur de bidrar med en värme och kärlek som är ovärderlig. Att ha en katt som spinner i knät är för många förknippat med lycka. Dock menar många att det främst är på kattens villkor. Med det menas att det är katten som kommer och stryker sig längs benet om den vill mysa. Det kan vara svårare att få närhet från en katt när man själv vill det.

På senare tid har det forskats en del kring dGirl enjoying her morning coffee with her cate positiva aspekterna av att ha en katt. Det kan låta tämligen märkligt men forskare har vid flera tillfället sett samband mellan upplevelser tillsammans med en katt och positiva hälsoaspekter, så pass mycket att vissa läkare menar att man borde kunna skriva ut katt på recept till vissa patienter.

En Studie av universitetet i Minnesota har påvisat att kattägare löper betydligt lägre risk att drabbas av hjärtattacker samt lägre risk att drabbas av stroke. På samma sätt har man uppmätt lägre blodtryck hos människor som äger katt. Man vet inte helt vad det beror på men man kan likställa ett liv tillsammans med en katt som med ett romantiskt förhållande. Kroppen reagerar på samma vis med samma utsöndring av hormoner som vid en kärleksrelation vilket kan vara en förklaring till de goda hälsoeffekterna.

Förutsatt att man inte är kattallergiker kan man även få Little girl hanging out with her Scottish Fold catbättre immunförsvar och mindre risk att utveckla allergier om man lever med en katt. Det finns nämligen en hel del kvalster, damm och andra ämnen som fastnar i kattens päls. I små mängder kan det hjälpa till att utveckla antikroppar hos människor.

En av de största hälsovinsterna med att äga en katt tycks vara för de som tidvis lider av depressioner. Om en depression bryter ut har det visat sig att en katt är till stor hjälp. Forskare har inte kunnat kartlägga exakt vad det beror på men man tror att det hjälper mycket att ha något mjukt att kunna klappa och prata med. Man tror även att kattens spinnande har goda effekter för att lindra depressioner.

Published by Alexandra