I Sverige finns det omkring 1,3 miljoner katter. Detta är förstås tamkatter som människor tar väl hand om. Det finns betydligt färre vilda kattdjur och i vissa delar av världen är många av arterna hotade.

Sedan länge har tigern varit utsatt för jakt och även där jakten har förbjudits har illegal jakt fortsatt att begränsa populationerna. Tigern är störst i kattfamiljen. Den lever naturligt i Sibirien, Kina och Sydostasien. Den klarar därmed flera olika klimat och miljöer så som barrskog, bambuskog, ekskog eller regnskog. Tigern lever och jagar efter föda ensam. Oftast består bytesdjuren av de större hovdjuren. Man räknar med att det endast finns kring 4000 tigrar kvar i världen. Minskningen beror främst på jakt och att deras naturliga livsmiljöer krymper. Jakt av tiger beror främst på att pälsen ses som en statussymbol samt att vissa delar av den används som medicin.

UnRoyal Bengal tiger (Panthera tigris tigris)der de senaste årtiondena har jakten på de afrikanska Lejonen ökat. Denna illegala jakt grundas främst i konflikter mellan människor och lejon. Det händer att lejon angriper boskap varpå jakten på lejonen har ökat. Orsaken till att lejon angriper boskap beror mycket på att deras naturliga miljöer har minskat och deras bytesdjur därmed försvunnit. I Afrika har det sedan länge varit mycket tjuvjakt på elefanter och noshörningar. Detta sker då det ses som status för jägare att fälla dessa stora djur. När dessa har minskat i antal har tjuvjakten på lejon ökat.

Det mest utrotningshotade kattdjuret är det spanska lodjuret (panterlob). Lodjur är som bekant kända för sin syn oLion and Cub in Serengeti National Park, Tanzania Africach snabba reflexer. Tidigare har djuret levt över hela Spanien och Portugal. Idag finns endast ett fåtal populationer kvar och dessa är tämligen utspridda. Enligt beräkningar finns det totalt mindre än 200 individer kvar och av dessa är endast kring 30 av dem fortplantningsdugliga honor. Med andra ord är situationen mycket akut och allvarlig. Orsaken till att så många av dessa lodjur har försvunnit antas vara att deras främsta bytesdjur kanin har minskat. Det är beroende på olika epidemier som har härjat i områdena. Dessutom har djurets livsmiljö blivit alltmer uppsplittrat. Oturligt nog finns därmed de levande populationerna utspridda över stora områden vilket försvårar artens överlevnad.

Published by Alexandra