Katt är ett av de absolut vanligaste sällskapsdjuren i världen. De finns både i stadsmiljöer och på landet. De anses kräva ganska lite av ägaren då de ofta sköter sig själva och kan komma och gå som de vill så länge det finns en in- och utgång. Det finns även så kallade innekatter som mer eller mindre spenderar hela livet inomhus. Man hade domesticerade katter i Egypten redan för över 5000 år sedan.

Tamkatten som vi känner till den härstammar från afrikanska vildkatter som levde i främre Orienten. En vedertagen teori är att denna katt domesticerades då man vid tidpunkten började anlägga jordbruk. Spannmålslagring från jordbruken lockade till sig små bytesdjur så som råttor och möss vilket i sin tur även lockade till sig katter. Dagens tamkatter skiljer sig artmässigt från vildkatter och anses betydligt lättare att domesticera även om vildkatten inte är omöjlig att tämja.

Katter har tydliga rovdjursinstinkter även om de är tama. Detta framträder tydligt när man leker med dem. De hukar sig, gör dig redo för anfall, och attackerar precis som vilda kattdjur beDomestic_cat_watching_an_alaskan_malamuteter sig under jakt.

Många tror att tamkatter klarar sig helt själva utomhus för att det är deras naturliga tillstånd. Detta är inte sant då tamkatter inte alls har samma förutsättningar som vildkatter. De vilda katter vi ser i Sverige är snarare tamkatter som blivit övergivna. De klarar sig ofta inte speciellt länge i den svenska naturen. I andra delar av världen skapar dessa katter stora problem för det naturliga ekosystemet. Som exempel kan man nämna Australien som natu1200px-Large_Siamese_cat_tosses_a_mouserligt inte har kattdjur. Tamkatter som överges jagar vilda djur för att överleva. Katter har inga naturliga hot från andra djur i Australien och har starkt bidragit till att utrota vissa av de naturligt förekommande djurarterna i landet.

Den vanligaste myten om dagens tamkatt är att den måste vara utomhus för att trivas. Det är inte sant och katten är ett revirdjur vilket kan trivas alldeles utomordentligt i en lägenhet. Katten behöver dock ha tillgång till något att vässa klorna på och gömställen som stimulerar. Detta gör man vanligtvis enkelt genom att leka med katten.

Published by Alexandra