Utrotningshotade kattdjur

 

I Sverige finns det omkring 1,3 miljoner katter. Detta är förstås tamkatter som människor tar väl hand om. Det finns betydligt färre vilda kattdjur och i vissa delar av världen är många av arterna hotade.

Sedan länge har tigern varit utsatt för jakt och även där jakten har förbjudits har illegal jakt fortsatt att begränsa populationerna. Tigern är störst i kattfamiljen. Den lever naturligt i Sibirien, Kina och Sydostasien. Den klarar därmed flera olika klimat och miljöer så som barrskog, bambuskog, ekskog eller regnskog. Tigern lever och jagar efter föda ensam. Oftast består bytesdjuren av de större hovdjuren. Man räknar med att det endast finns kring 4000 tigrar kvar i världen. Minskningen beror främst på jakt och att deras naturliga livsmiljöer krymper. Jakt av tiger beror främst på att pälsen ses som en statussymbol samt att vissa delar av den används som medicin. Fortsätt läsa “Utrotningshotade kattdjur”

Tamkatt

 

Katt är ett av de absolut vanligaste sällskapsdjuren i världen. De finns både i stadsmiljöer och på landet. De anses kräva ganska lite av ägaren då de ofta sköter sig själva och kan komma och gå som de vill så länge det finns en in- och utgång. Det finns även så kallade innekatter som mer eller mindre spenderar hela livet inomhus. Man hade domesticerade katter i Egypten redan för över 5000 år sedan.

Tamkatten som vi känner till den härstammar från afrikanska vildkatter som levde i främre Orienten. En vedertagen teori är att denna katt domesticerades då man vid tidpunkten började anlägga jordbruk. Spannmålslagring från jordbruken lockade till sig små bytesdjur så som råttor och möss vilket i sin tur även lockade till sig katter. Dagens tamkatter skiljer sig artmässigt från vildkatter och anses betydligt lättare att domesticera även om vildkatten inte är omöjlig att tämja. Fortsätt läsa “Tamkatt”

Kattdjur

 

Kattdjur är en familj rovdjur. De förekommer i princip över hela jorden med några få undantag så som Australien, Madagaskar och Antarktis. Man brukar vanligtvis dela in kattdjuren i fyra underkategorier: små kattdjur, stora kattdjur, geparder och sabeltandade kattdjur. Alla sabeltandade kattdjur är numera utdöda sedan länge.

Rent evolutionärt antas kattdjuren ha uppkommit för omkring 10 miljoner år sedan någonstans i Asien. Därifrån har kattdjuren sedan spridit sig till alla delar av världen. De allra flesta moderna arter av kattdjur antas ha utvecklats under bara de senaste 2-3 miljoner åren. Många av arterna är tämligen lika och för en lekman är det endast storleken som skiljer. Ofta är det inte heller någon större skillnad mellan könen inom arter. Även här är det främst storlek som skiljer. Undantaget är Lejon där hanarna har ett prydligt skägg och man. Fortsätt läsa “Kattdjur”