Vanliga sjukdomar hos katter

Katten är ett av våra vanligaste och mest älskade husdjur i Sverige, och det finns vissa vanliga sjukdomar som alla kattägare bör känna till. Det rekommenderas att man vaccinerar katten mot kattpest och kattsnuva. Kattpest leder ofta till döden för katter som inte är vaccinerade, och symptom på sjukdomen är sprutande diarré, kräkningar och feber. Kattsnuva, eller kattinfluensa som sjukdomen också kallas, ger symtom som svullen och “täppt” nos, rinnande ögon, hostningar och nysningar. Katten kan även få sår i munnen och på tungan. Kattsnuva kan tyvärr drabba katter även om de är vaccinerade, dock brukar symptomen då bli lindrigare.

Alla sjukdomar orsakas inte av smitta

Vissa vanliga sjukdomar hos katter orsakas inte alltid av smittor, utan ett antal åkommor uppkommer på grund av kattens omgivning och levnadsförhållanden. Ett exempel på detta är diabetes, som ofta uppkommer om katten är överviktig och inte får tillräckligt med motion. Det finns även andra riskfaktorer som katten utsätts för i hemmet, bland annat har studier nyligen visat på att kemikalier i hemmet påverkar även katter.Forskare har hittat förhöjda halter av flamskyddsmedel i katternas blod, speciellt för ett antal katter som hade utvecklat hypertyros (struma). Dessa kemikalier kommer ursprungligen från bland annat elektronik och möbler, och katterna exponeras för kemikalierna genom damm.

Viktigt att använda sunt förnuft

Som i många andra lägen är det viktigt att använda sunt förnuft när det gäller kattens välbefinnande. Många kattägare vill gärna skämma bort sin katt och sticker till den lite extra mat eller en godbit då och då, men det är viktigt att komma ihåg att katten inte mår bra av att vara överviktig. På samma vis är det viktigt, speciellt om man har en känslig eller allergisk katt, att hålla rent i hemmet och inte utsätta katten för ämnen den är överkänslig mot. hemstädning är attraktivt, och det finns många företag som erbjuder denna tjänst för upptagna djurägare som vill ha extra rent i hemmet!

Att leva med en katt

 

Det finns förstås fördelar och nackdelar med att dela sitt hem med en eller flera katter. För de flesta kattägare kan det vara svårt att tänka sig ett liv utan katt. Många vittnar om hur de bidrar med en värme och kärlek som är ovärderlig. Att ha en katt som spinner i knät är för många förknippat med lycka. Dock menar många att det främst är på kattens villkor. Med det menas att det är katten som kommer och stryker sig längs benet om den vill mysa. Det kan vara svårare att få närhet från en katt när man själv vill det. Fortsätt läsa “Att leva med en katt”

Utrotningshotade kattdjur

 

I Sverige finns det omkring 1,3 miljoner katter. Detta är förstås tamkatter som människor tar väl hand om. Det finns betydligt färre vilda kattdjur och i vissa delar av världen är många av arterna hotade.

Sedan länge har tigern varit utsatt för jakt och även där jakten har förbjudits har illegal jakt fortsatt att begränsa populationerna. Tigern är störst i kattfamiljen. Den lever naturligt i Sibirien, Kina och Sydostasien. Den klarar därmed flera olika klimat och miljöer så som barrskog, bambuskog, ekskog eller regnskog. Tigern lever och jagar efter föda ensam. Oftast består bytesdjuren av de större hovdjuren. Man räknar med att det endast finns kring 4000 tigrar kvar i världen. Minskningen beror främst på jakt och att deras naturliga livsmiljöer krymper. Jakt av tiger beror främst på att pälsen ses som en statussymbol samt att vissa delar av den används som medicin. Fortsätt läsa “Utrotningshotade kattdjur”

Tamkatt

 

Katt är ett av de absolut vanligaste sällskapsdjuren i världen. De finns både i stadsmiljöer och på landet. De anses kräva ganska lite av ägaren då de ofta sköter sig själva och kan komma och gå som de vill så länge det finns en in- och utgång. Det finns även så kallade innekatter som mer eller mindre spenderar hela livet inomhus. Man hade domesticerade katter i Egypten redan för över 5000 år sedan.

Tamkatten som vi känner till den härstammar från afrikanska vildkatter som levde i främre Orienten. En vedertagen teori är att denna katt domesticerades då man vid tidpunkten började anlägga jordbruk. Spannmålslagring från jordbruken lockade till sig små bytesdjur så som råttor och möss vilket i sin tur även lockade till sig katter. Dagens tamkatter skiljer sig artmässigt från vildkatter och anses betydligt lättare att domesticera även om vildkatten inte är omöjlig att tämja. Fortsätt läsa “Tamkatt”

Kattdjur

 

Kattdjur är en familj rovdjur. De förekommer i princip över hela jorden med några få undantag så som Australien, Madagaskar och Antarktis. Man brukar vanligtvis dela in kattdjuren i fyra underkategorier: små kattdjur, stora kattdjur, geparder och sabeltandade kattdjur. Alla sabeltandade kattdjur är numera utdöda sedan länge.

Rent evolutionärt antas kattdjuren ha uppkommit för omkring 10 miljoner år sedan någonstans i Asien. Därifrån har kattdjuren sedan spridit sig till alla delar av världen. De allra flesta moderna arter av kattdjur antas ha utvecklats under bara de senaste 2-3 miljoner åren. Många av arterna är tämligen lika och för en lekman är det endast storleken som skiljer. Ofta är det inte heller någon större skillnad mellan könen inom arter. Även här är det främst storlek som skiljer. Undantaget är Lejon där hanarna har ett prydligt skägg och man. Fortsätt läsa “Kattdjur”